Komplexná správa dátových sieti

Pomôžeme vám so správou a realizaciou cloudov, serverov a dátových sietí.

Dátové
rozvody

Ide hlavne o metalické siete. Dátové rozvody najčastejšie inštalujeme do hotelov a pre podnikové využitie.

Hotelové
a podnikové siete

Kladieme dôraz na bezpečnosť systémov a kvalitu siete.

Metalická sieť

Metalické rozvody inštalujeme v bytoch, bytových domoch, priemyselných halách, kancelárskych priestoroch aj v školách.

Optické siete

S optikou sme začali pracovať v roku 2006. Investícia do optickej zváračky pomohla skvalitniť a hlavne zrýchliť služby pre vás.

Záujem o optické siete sa zvyšoval. Preto sme našu výbavu rozšírili o meracie prístroje na optické trasy. Vďaka nim identifikujeme a odstraňujeme problémy operatívne bez čakania.

Servis pre firmy

Staráme sa o siete a servis pre malé aj veľké firmy a inštitúcie.

Stavajte na kvalitnom IT
Zabezpečujeme efektívny a bezporuchový chod IT systému. Navrhneme vám vhodnú infraštruktúru i technické vybavenie hardvéru a softvéru.

Technológie pracujú pre vás
Spoľahnite sa na nás aj v starostlivosti o vašu sieť. Získate pravidelnú kontrolu a aktualizáciu systémov. Postaráme sa o bezvýpadkové služby a vy sa možete venovať svojmu podnikaniu naplno.

Internet
na podujatia

Potrebujete internet na festivaly, letecké dni, kultúrne vystúpenia, konferencie, športové súťaže, výstavy či firemné linkbuildingy?